A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
0577

svezak 5, stranica 515
DŽ, sedmo slovo hrvatske (latiničke), a dvadesetdeveto srbske (ćirilske) abecede ...
0577
Džabić, Ali Fehmi efendija
svezak 5, stranica 515
DŽABIĆ, Ali Fehmi efendija, * Mostar 1853, umro Carigrad 5. VIII. 1918, od 1884 ...
0577
Džabir ibn Haijan
svezak 5, stranica 515
DŽABIR IBN HAIJAN → Geber.
0577
Džahangir
svezak 5, stranica 515
DŽAHANGIR ili DŽIHANGIR, * 29. VIII. 1569, umro u listopadu 1627, veliki mogul o ...
0577
Džâhiz
svezak 5, stranica 515
DŽÂHIZ (Ebu Usman Amr ibn Bahr el-Kinâni), * Basra oko 777, umro Basra 869, isla ...
0577
džainizam
svezak 5, stranica 515
DŽAINIZAM → Džinizam.
0577
Džajadeva
svezak 5, stranica 515
DŽAJADEVA, 1. Indijski pjesnik 12. st., koji je živio na dvoru bengalskog kralja ...
0577
Džakov, Stefan
svezak 5, stranica 515
DŽAKOV, Stefan, * Jambol (Dianopolis, Bugarska) 26. I. 1902, liečnik i medicinsk ...
0577
džambas
svezak 5, stranica 515
DŽAMBAS, rieč perzijskog podrietla, složena od džan »duša« i glagolskog koriena ...
0577
Džamdžijata, Velčo
svezak 5, stranica 515-516
DŽAMDŽIJATA, (Atanasov) Velčo, * Veliko Trnovo 1778, † Veliko Trnovo 5. V. 1835, ...
(1)  2  3  4  5  6