A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Svesci HEMU

Hrvatska enciklopedija Mate Ujevića (1941.-1945.) digitalizirana je i objavljena u elektroničkom obliku u okviru Programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu. Cilj je bio digitalizirati pet svezaka (A-Elektrika) i u elektroničkom ih obliku učiniti dostupnima javnosti putem mrežnih stranica Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža.
Omogućeno je pretraživanje enciklopedije prema natuknicama (ukupno 13936 natuknica) ili listanje enciklopedije po svescima kroz sustav za listanje tvrtke ArhivPRO (Indigo). Svaka je natuknica u zasebnom informacijskom okviru opisana brojem sveska i brojem stranice u pripadajućem svesku, a uz natuknicu je pridružena i poveznica na članak u mrežnom izdanju Hrvatske enciklopedije. Također, natuknica je prikazana i kao digitalizirana stranica izvornog tiskanog izdanja (Vidi PDF ...). U nastavku je i modul koji svaku natuknicu prikazuje s rezultatima optičkog prepoznavanja teksta, pa se svaka natuknica prikazuje i zasebno kao pretraživ tekst.
Elektroničko izdanje u najvećoj mogućoj mjeri nastoji vjerno prikazati sadržaj tj. izgled tiskanog izdanja, ali su zbog zahtjevnosti postupaka digitalizacije moguća i odstupanja mrežnog u odnosu na tiskano izdanje.

Mate Ujević bio je pokretač i glavni urednik Hrvatske enciklopedije (1941.-1945.), prve hrvatske moderne nacionalne i opće enciklopedije, koja je prvobitno planirana u dvanaest svezaka, ali je zbog ratnih okolnosti u konačnici objavljeno samo njih pet. Ova enciklopedija predstavlja knjižnu rijetkost te su njezini primjerci teško dostupni, napose peti svezak, naklada kojega je najvećim dijelom uništena. Riječ je o jednom od najvećih kulturno-znanstvenih projekata iz razdoblja 1930-ih i 1940-ih, koji je okupio tadašnje najbolje stručnjake različitih profila, a sadržaj ove enciklopedije u velikoj mjeri odgovara standardima znanstvene objektivnosti. Premda nedovršena (obuhvatila je natuknice A-Elektrika), predstavlja naše najsustavnije enciklopedijsko djelo sve do pojave izdanja Leksikografskoga zavoda, koji je utemeljen 1950. godine.