A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Džâhiz
Svezak: 5
Stranica: 515
Vidi na enciklopedija.hr:
Džahiz

DŽÂHIZ (Ebu Usman Amr ibn Bahr el-Kinâni), * Basra oko 777, umro Basra 869, islamski književnik i arapski stilist. Ubraja se među preporoditelje arapskog književnog stila. Pripadao je islamskoj sekti Mu’tezila pa je i tu dao nešto novo i stvorio novu frakciju, koja se veže za njegovo ime. Glavna su mu djela Kitâbul-hajevân (Knjiga o životinjama), El-Bejânu vettebjin o retorici i stilistici, El-Hanînu ilel-evtân (Vruća ljubav za domovinom), Kitâbul-buhazâ (Knjiga o škrticama), različne brošure i razprave (Resâil) i t. d.M. H.