A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Džamdžijata, Velčo
Svezak: 5
Stranica: 515 - 516

DŽAMDŽIJATA, (Atanasov) Velčo, * Veliko Trnovo 1778, † Veliko Trnovo 5. V. 1835, bugarski preporoditelj i borac za slobodu. Bio je trgovac u Bukureštu i Brašovu, gdje je stekao liepo imanje. G. 1825 otvorio je trgovinu u rodnom gradu, gdje je osnovao i školu, a prvi je iz Rusije unio crkvene knjige za potrebe bugarskih crkava i manastira. Jedan je od glavnih organizatora urote za oslobođenje Bugarske od Turaka 1835, koja je po njemu i prozvana »Velčova urota«. Kad je ona odkrivena, urotnici su povješani, pa je i Dž. obješen pred svojim dućanom.J. Ž.