A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Džajadeva
Svezak: 5
Stranica: 515

DŽAJADEVA, 1. Indijski pjesnik 12. st., koji je živio na dvoru bengalskog kralja Lakšmanasena (stupio na priestolje 1119). Napisao je lirsku vjersku pjesmu u 12 pjevanja Gita-Govinda, koja obrađuje ljubav Krišne prema pastirskoj djevojci Radhi, što se mistički tumači kao ljubav pobožne duše prema Bogu. Njemački (nepodpuni) prievod dao je F. Rückert (1837), francuzki (podpuni) G. Courtillier, (1904—2). Pod istim imenom poznat je drugi jedan indijski pjesnik 11. stoljeća, autor drame Prazannaraghava.