A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Džabić, Ali Fehmi efendija
Svezak: 5
Stranica: 515

DŽABIĆ, Ali Fehmi efendija, * Mostar 1853, umro Carigrad 5. VIII. 1918, od 1884 mostarski muftija. Kad se stavio na čelo borbi bosansko-hercegovačkih muslimana za vjersko-prosvjetnu autonomiju, bio je 1900 svrgnut. G. 1902 odselio se u Carigrad, gdje je bio član akademije i profesor na sveučilištu, predavao vjerske nauke, arapski jezik i književnost. U Carigradu piše arapskim jezikom djela, koja su zapažena i među Arapima. G. 1909 izdaje komentar poznate Ebu Tâlibove pjesme Lamijje, 1908 je izašao prvi svezak njegova obširnog djela Husnus-sahâbe, u kojem je sabrao pjesme Muhamedovih (a, s.) ashâba (drugova), koje je poredao abecednim redom prema rimi, a onda ih popratio izcrpnim tumačem i biografskim podatcima o svakom pjesniku. Nakon aneksije Bosne i Hercegovine izdao je 1908 brošuricu na arapskom jeziku, u kojoj je prosvjedovao protiv aneksije i iznio razilične podatke o Bosni i Hercegovini.

LIT.: H. M. Handžić, Književni rad bosansko-hercegovačkih muslimana, Sarajevo 1933/34.M. H.