A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Džakov, Stefan
Svezak: 5
Stranica: 515

DŽAKOV, Stefan, * Jambol (Dianopolis, Bugarska) 26. I. 1902, liečnik i medicinski pisac u Sofiji. Medicinu je svršio u Berlinu, a pravo i filozofiju u Sofiji. Medicinska mu je struka fizikalna terapija. S toga područja napisao je priručnik Liečenje elektrikom i svietlom. G. 1933—40 izdavao je mjesečnik za poviest i filozofiju medicine Eskulap. Djelo Istorija na medicinata, 1925, pripravljeno je u proširenom obliku za tisak kao i djelo Uvod u medicinu. Osim toga je napisao Der Krankheitsbegriff in der romantischen Medizin (Beč 1937).V. B.