A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
0773
elan vital
svezak 5, stranica 673
ELAN VITAL (i élan originel), po Bergsonu, osnov je stvaralačkoga razvitk ...
0773
elasmosaurus
svezak 5, stranica 673
ELASMOSAURUS (grč. ἔλασμα »ploča«, σαῦρος »gušter«) spada mezozojskoj skupini gm ...
0773
elasmotherium fischer
svezak 5, stranica 673
ELASMOTHERIUM FISCHER, vrst nosoroga (porodica Rhinocerothidae). Lubanja dugulja ...
0773
elastičnost
svezak 5, stranica 673-678
ELASTIČNOST (od novolat. elasticus od grč. ἐλαύνω »g ...
0778
elastika
svezak 5, stranica 678-680
Sl. 1. ELASTIKA (lat. elastica) ili elastička krivulja nastaje, kad se kruta el ...
0780
elatera
svezak 5, stranica 680
ELATERA → Truska.
0780
elaterit
svezak 5, stranica 680
ELATERIT ili elastična zemna smola. Fosilna smola četinjača. E. je jedar, amorfa ...
0780
elativ
svezak 5, stranica 680
ELATIV (novolatinski pridjev elativus, t. j. casus »padež«, od lat. elatus »izne ...
0780
Elba
svezak 5, stranica 680-681
ELBA (lat. ime liva, poslije Elva i napokon Elba, po ligurskom plemenu Ilvatima) ...
0781
Elbasan
svezak 5, stranica 681
ELBASAN (alb. Elbasani), grad u srednjoj Albaniji na izlazu rieke Škumbe iz plan ...
|<  < (41)  42  43  44