A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: elaterit
Svezak: 5
Stranica: 680

ELATERIT ili elastična zemna smola. Fosilna smola četinjača. E. je jedar, amorfan, mekan, elastičan. Kadkad se da među prstima miesiti. Nalik je na kaučuk. Kadšto je tvrd i krt. Smeđ je, mrko smeđ; poluprovidan. Jedan dio e-a ide u grupu asfalta.F. T.