A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: elasmosaurus
Svezak: 5
Stranica: 673

ELASMOSAURUS (grč. ἔλασμα »ploča«, σαῦρος »gušter«) spada mezozojskoj skupini gmazova zvanih Plesiosauria. Živio je u gornjoj kredi Sjev. Amerike. Oblikom tiela bio je sličan kornjači, no vrat mu je bio neobično dug. U vratu je imao 76 kralježaka, prema tome najveći broj, koji je do danas poznat kod bilo kojeg kralježnjaka. Ukupna dužina tiela iznosila je do 13 metara, a od toga je sam vrat iznosio 7 m. Rep mu je bio bez osobitog značenja, a za pokretanje su služile uglavnom postrane peraje. Živio je u moru pa se pretežno hranio ribama, a rjeđe glavonožcima i školjkarima.J. P-k.