A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
0477
ć
svezak 4, stranica 395
Ć, peto slovo hrvatske i lužičke abecede, dok u poljskoj abecedi, koja nema pose ...
0477
Ćaba
svezak 4, stranica 395
ĆABA ili pravije Ka’ba. Prvi oblik udomaćio se kod nas od davnih vremena, te se ...
0477
Ćafi Hasan
svezak 4, stranica 395
ĆAFI HASAN → Hasan Kafi.
0477
Ćatić, Musa Ćazim
svezak 4, stranica 395
ĆATIĆ, Musa Ćazim, * Odžak (kotar Derventa) 4. III. 1879, umro Tešanj 6. IV. 191 ...
0477
ćefenak
svezak 4, stranica 395
ĆEFENAK → Ćepenak.
0478
ćehaja
svezak 4, stranica 396
ĆEHAJA. Riječ potječe od vulgarnog turskog kehayā, još češće kaya, što dolazi od ...
0478
Ćehotina
svezak 4, stranica 396
ĆEHOTINA, rijeka u Novopazarskom Sandžaku i Bosni, desni pritok Drine. Izvire na ...
0478
ćejf
svezak 4, stranica 396
ĆEJF, od arap. kejfe »kako?«, raspoloženje naročite vrsti, volja. A. Hangi označ ...
0478
ćelavost
svezak 4, stranica 396
ĆELAVOST → Alopecija.
0478
ćelija
svezak 4, stranica 396
ĆELIJA (lat. cella, novogrč. ϰελλίον »sobica«), u prvo doba kršćanstva kapelica, ...
(1)  2  3  4  5  6