A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Ćaba
Svezak: 4
Stranica: 395

ĆABA ili pravije Ka’ba. Prvi oblik udomaćio se kod nas od davnih vremena, te se riječ u tom obliku upotrebljava i u narodnoj pjesmi. Ka’ba znači kocku, a kao vlastito ime označuje kockastu zgradu u Meki, glavnu i svetu džamiju muslimana, prema kojoj se okreću za vrijeme molitve. Sve džamije na svijetu okrenute su prema njoj. Obredi hadža (hodočašća) vezani su uglavnom na Ka’bu i mjesta u njezinoj okolici. Oko Ka’be se obavlja tavâf, t. j. propisno vjersko obilaženje, koje počinje od el-Hadžerul-esveda, crnog kamena, uzidanog u sjeveroistočni ugao Ka’be. Desno od toga su vrata, podignuta od tla po prilici jedan i po metra. Ka’ba se svake godine pokriva crnim svilenim vezenim pokrivačem. I prije islama Ka’ba je kod Arapa bila svetište, koje se smatralo središtem duhovnog arapskog života. Prema Kur’anu Ka’bu su sagradili Božji poslanici Ibrahim i sin mu Ismail. Oko Ka’be je velika džamija, koja nosi ime El-Mesdžidul-harâm, t. j. sveta džamija.M. H.