A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Ćatić, Musa Ćazim
Svezak: 4
Stranica: 395
Vidi na enciklopedija.hr:
Ćatić, Musa Ćazim

ĆATIĆ, Musa Ćazim, * Odžak (kotar Derventa) 4. III. 1879, umro Tešanj 6. IV. 1915, pjesnik. Svršivši medresu u Tešnju nastavio je nauke u Carigradu, ali se nakon kratkog vremena povratio u domovinu i kao vojni bjegunac odslužio 4 godine mjesto 3 u jednoj madžarskoj regimenti. U Sarajevu je završio šerijatsku sudačku školu (1908). Bio je vrstan poznavalac turskog i arapskog jezika i mnogo je prevodio. G. 1907/8 uređivao je Behar, a 1913 i 1914 Biser i Muslimansku biblioteku u Mostaru. Pjevati je počeo 1900 kao vojnik. Bio je najbolji pjesnik bosansko-hercegovačkih muslimana u hrvatskoj Modernoj.

BIBL.: Dobar dio njegovih pjesama sakupljen je u dvije zbirke; Pjesme (1900—1908), Mostar 1914, i Izabrane pjesme, Sarajevo 1928. Od 1907 do 1915 tiskano je osam knjiga različitog sadržaja, što ih je preveo s turskog i arapskog (San od Namik Kemala, Islam od A. Quilliema, Borba polumjeseca i krsta od Halil Halida, Temelji islamskog morala od Ahmeda Naima, Muslimanska žena od M. F. Vadžije, Teiste i ateiste od dra O. Namika, Osnovna načela islama, njegova prošlost i sadašnjost od A. Naima, Ramazanski post od dra H. Hulkije).

LIT.: Sarajevski list 1916, br. 111, 112 i 113; Novi vijek 1920, br. 3; D. Prohaska, Pregled savremene hrvatsko-srpske književnosti, Zagreb 1921; Izabrane pjesme M. Ć. Ćatića, Sarajevo 1928; Novi Behar, VIII., Sarajevo 1935.H. K.