A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Ćehotina
Svezak: 4
Stranica: 396
Vidi na enciklopedija.hr:
ćehaja

ĆEHOTINA, rijeka u Novopazarskom Sandžaku i Bosni, desni pritok Drine. Izvire na sjevernoj strani planine Stožera, teče uglavnom prema SZ dubokom dolinom strmih i krševitih strana sve do Pljevaljskog polja; dalje se dolina mjestimice razvija u pitoma proširenja, koja su obrađena i naseljena. Utječe kod trgovišta Foče. Važniji su joj pritoci Vezičnica, Voloder i Skopotica. Bogata je vodom i usred ljeta. Dužina toka je 112,6 km, površina sliva 1327 km2, prosječni pad 6,9 ‰.P. V-ć.