A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: ćehaja
Svezak: 4
Stranica: 396
Vidi na enciklopedija.hr:
ćehaja

ĆEHAJA. Riječ potječe od vulgarnog turskog kehayā, još češće kaya, što dolazi od perzijske složenice kethuda (ked-huda) »gospodar kuće«. U turskim dokumentima nalazi se ova riječ obično u osnovnom obliku, ali i u mnogim varijantama vulgarnog izgovora. Kod nas se rjeđe čuje i ćaja mjesto uobičajenog ćehaja. Osnovno je značenje ove riječi: gospodar kuće. Riječ ćehaja u turskoj upravi i administrativnom uređenju ima mnogo značenja. Ipak se može svesti na značenje zastupnika ili pomoćnika visokih ili viših činovnika. Ćehajama su se nazivali zamjenici valija, kapetana, dizdara i t. d. Ali ćehaja se zvao i poglavica nekih cehova (esnafa), starješina sela (köy kethudasi). U turskim dokumentima nazivaju se ćehajom i vlaške starješine, knez i primićur (Jireček, Cesty po Bulharsku, str. 220.). U Bosni se čuje i glagol ćehajiti, na pr. što će on meni ćehajiti, a to znači: što će se netko nekom praviti nezvanim tutorom.B. Đ.