A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
0592
Đarmati, August
svezak 5, stranica 526-527
ĐARMATI, August, * Hrvatski Karlovci 31. VII. 1906, književnik. Klas. gimnaziju ...
0593
đaur
svezak 5, stranica 527
ĐAUR (kâur, gâur, od arap. kâfir), znači nevjernik (kaur, kaurin). U turskim tek ...
0593
đavao
svezak 5, stranica 527
ĐAVAO (prema grč. διάβολος, lat. diabolus »obtuživač, klevetnik), naziv za odpal ...
0593
Đedinjska planina
svezak 5, stranica 527
ĐEDINJSKA PLANINA, dio planinske grupe Konjuh. Izdiže se na j strani Sprečkog po ...
0593
Đelekovec
svezak 5, stranica 527
ĐELEKOVEC, selo u velikoj župi Bilogora kotara koprivničkog, 10 km s od Koprivni ...
0593
Đenović
svezak 5, stranica 527
ĐENOVIĆ, selo u Boki Kotorskoj, na s obali tjesnaca Kumbor, koji spaja Topljansk ...
0593
Đerdap
svezak 5, stranica 527-528
ĐERDAP (tur. »željezna vrata«) zovu se brzice i grebeni u dunavskom koritu, nizv ...
0594
Đerić, Vasilije
svezak 5, stranica 528
ĐERIĆ, Vasilije, * Korenica 1867, † Korenica 4. IX. 1931, srbski filolog. Gimnaz ...
0594
Đetinja
svezak 5, stranica 528
ĐETINJA, rieka u Srbiji i pritok Zapadne Morave, odnosno Moravice. Postaje iz ne ...
0594
Đevđelija
svezak 5, stranica 528
ĐEVĐELIJA (od »dzevgar« »par volova, ralo, oranica jedne kuće«), gradić uz desnu ...
|<  1 (2)  3  4  5