A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Đelekovec
Svezak: 5
Stranica: 527
Vidi na enciklopedija.hr:
Đelekovec

ĐELEKOVEC, selo u velikoj župi Bilogora kotara koprivničkog, 10 km s od Koprivnice, broji 2.125 stan. (1931). Katolička župa spominje se 1334, za Turaka je propala. a obnovljena je 1789.Z. D-i.