A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: đaur
Svezak: 5
Stranica: 527
Vidi na enciklopedija.hr:
đaur

ĐAUR (kâur, gâur, od arap. kâfir), znači nevjernik (kaur, kaurin). U turskim tekstovima upotrebljava se arap. oblik kâfir ( u Bosni ćafir) redovno za kršćane u drugoj državi. Kršćane i mojsijevce osmanske podanike zovu zimije, jer im se priznavaju neka prava i obveze, i jer imaju svete knjige. U beratima kršćanin se uviek naziva zimija, ali u zakonskim spomenicima stoji rieč kâfir. Rieč đaur kod nas znači kršćanin i ima prezirno značenje.B. Đ.