A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
0904
autografizam
svezak 1, stranica 792
AUTOGRAFIZAM ili običnije, dermografizam (od grč. derma »koža«) (v.) ...
0904
autograviranje
svezak 1, stranica 792
AUTOGRAVIRANJE je reprodukcijski postupak za umnažanje umjetničkih slika, crtani ...
0904
autohemoterapija
svezak 1, stranica 792
AUTOHEMOTERAPIJA je terapijski postupak, kod kojega se iz vene sterilno izvađena ...
0904
autohipnoza
svezak 1, stranica 792
AUTOHIPNOZA → Hipnoza.
0904
autohromni tisak
svezak 1, stranica 792
AUTOHROMNI TISAK naziva se u grafičkoj tehnici spajanje knjigotiska i litografij ...
0904
autohtonost
svezak 1, stranica 792-793
AUTOHTONOST. Izraz autohton (od grč. autos »sâm, isti« i chtho ...
0905
autoinfekcija
svezak 1, stranica 793
AUTOINFEKCIJA. Infekcija mikrobima, koji se pod običnim prilikama nalaze kao bez ...
0905
autointoksikacija
svezak 1, stranica 793
AUTOINTOKSIKACIJA (samootrovanje) je otrovanje organizma tvarima, koje u samom t ...
0905
autokefalan
svezak 1, stranica 793
AUTOKEFALAN (grč. autos »sâm«, kephale »glava«), s ...
0905
autoklav
svezak 1, stranica 793-794
AUTOKLAV je aparat, u kojem se sterilizira povojnina i rublje potrebno kod opera ...
|<  < (341)  342  343  344  345  346  347  348  349  350  >