A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Badnjak
Svezak: 2
Stranica: 91 - 93
Vidi na enciklopedija.hr:
Badnjak
badnjak
BADNJAK, 1. cio dan (24. XII.) prije Božića. 2. Samo veče uoči Božića, badnje veče (kajkavski božično navečerje). 3. Obredni predmet za dan uoči Božića (grana, panj, pecivo). Za 1. i 2. u Bosni ima i naziv Badnjica, u Istri vilija (od lat. vigilia) Božja.
Ime je izvedeno veoma davno od korijena »bd« u glagolu bd-jeti i u pridjevima badar, budan (slično kao u lat. vigilia prema vigilare »bdjeti«), jer se u toj osobito važnoj zimskoj svečanoj večeri (noći), kao i uoči drugih blagdana, moralo bdjeti. Naziv dana, odnosno večeri, prenesen je i na same obredne predmete. Narodni običaji na B. sadrže više različnih komponenata, različne starine i podrijetla. Prema dosadašnjim istraživanjima glavne su i najbrojnije zastupane u njima one tradicije, koje su u vezi s kultom predaka, a posebno s očitovanjem strahopoštovanja prema domaćim pokojnicima. Takve su u prvom redu: paljenje svijeća (u Hrvata po Slavoniji i Bosni vrlo često po 3 — zvane trojstvo, u ostalim krajevima ponajviše jedna), koje se pale i trnu na svečan način, a gase vinom, kruhom, žitom; pritom se gata o smrti prvoga budućeg pokojnika u kući; poznata su već od davne starine jela posmrtnih svečanosti na badnje veče, tako: grah (poznat kao takav i u Rimljana), med, orasi, ribe. U nekim se hrvatskim krajevima ostavlja nešto jela i pića od badnje večere, katkada izričito dušama pokojnika. I sam zapaljeni badnjak-panj tumače neki stručnjaci kao vatru, paljenu pokojnicima, da se oko nje ovi tada okupe i griju na ognjištu, pa da se i slama prostire zbog njih. Štaviše i božične darove (→ Božić) tumače u novije vrijeme kao (fingirane) darove pokojnika ukućanima. Badnja večera redovno je intimna kućna svečanost, kod koje treba da se okupe svi ukućani (zajedno s domaćim pokojnicima). Na stolu se te večeri, i idućih dana, a često i kroz čitavo božično doba sve do Sv. tri kralja, mora naći poseban svetačni hljeb, pecivo — ili više njih, kako u kojem kraju: česnica, ljetnica, litnjak, božić, krsnica ili križnica i dr., što veći to bolje, u znak obilja iduće godine; taj je hljeb išaran ili ukrašen figurama od tijesta, često zajedno s drugim nekim predmetima na stolu (brus, češalj, žitak). Osim manističke komponente (→ Manizam) odnosi se velik broj čaranja (magije) i gatanja (divinacije) na prirod i boljitak kuće u idućoj godini: tako posuda puna svakovrsnog žitka (žita, sjemenja, plodova) — stručni je naziv za to panspermia — znači želju, da iduća godina bude tako obilna svakim rodom. I svetačni kolači, pa običaji s njima često imaju takav magički cilj u svrhu budućeg obilja žita. U takvu se kolaču često umijesi kakav srećonosni predmet, osobito novac, pa kome dopane, taj će biti čitavu godinu sretan i čestit; po Bosni i Hercegovini poznat je gdjegdje još i pod imenom česnica. U lopaticu pečenog brava, plećku ovce gata se o svemu, što će u idućoj godini zadesiti dom, ukućane, imanje, blago i t. d. (→ gatanje). Po Hrvatskoj se izvlače vlatovi ispod stolnjaka i po njihovoj se duljini gata o duljini budućega lana ili konoplje. Kod sjevernih Hrvata ovija se oko nogu stola lanac, a pod stol stavlja lemeš, sjekira, ham, ili drugo oruđe, također s nekom magičkom svrhom; i kod gradišćanskih se Hrvata bilježi taj običaj. Takvu magičku tendenciju čini se da prvobitno ima i tradicija, da na B. i ostale božične dane bude u kući nešto svježeg zelenila: vlatovi isklijale pšenice, posijane obično na sv. Luciju ili Barbaru; do novijih vremena nije to bilo u Hrvata na selu svuda rašireno. Isto se tako stavljala i grana ili stabljika koje zimzelene biljke, na pr. veprinca, imele, božikovine, pa i crnogorična, katkada i okićena, možda to po primjeru »božičnog drvca«, tek iz novijega vremena; tako je napose u sjev. hrvatskim krajevima, dok se u Hercegovini i po Dalmaciji sva kuća okiti do b. večeri bršljanom, lovorom i sličnim (gobinanje), a tako i druge zgrade i njihovi dijelovi kao vrata, prozori, ograde, pače i grobovi. To naše tradicijsko zelenilo dovodi se u vezu s dobro potvrđenom sličnom predajom, prema kojoj su Rimljani u isto ovo godišnje doba kitili svoje kuće zelenilom. Smisao ovoga božičnog zelenila tumači se što simbolski, što magički: ono nosi u sebi životnu snagu i svježinu, koja se prenosi na ljude i blago i sve živo, te u to kritično zimsko doba donosi i zaštićuje zdravlje (o »božičnom drvcu« Božić). Kod nas, kao i u drugih južnih Slavena, pa i mnogih drugih naroda Evrope, postoje gotovo svuda običaji, da se na b. veče u kuću unosi i rasprostire slama ili sijeno. Onaj, koji je unosi, a redovno je to starješina obitelji, obično govori osobite čestitke ukućanima. Slama se razastire na neka određena mjesta: pod stolom, na stolu, po klupama i stolicama, a gdjegdje i po svem podu sobe, pri čemu često djeca pijuču ili oponašaju druge životinjske glasove. Djeca se valjaju po slami (ili sijenu), a katkada i spavaju na njoj. Gdjegdje to čine i odrasli, tako po Bosni, Baranji i Bačkoj, a i drugdje, ili ima bar uspomena na to. To je bio negda opći običaj, obavezan i za odrasle, a tumači se različno: sad u vezi s poštovanjem domaćih pokojnika — slama se prostire, da i oni tu noć na stari način (arhaiziranje) s ukućanima na podu počivaju; sad kao ostatak, kako se misli, negdašnjeg prostiranja trave, da na njoj ukućani blaguju zajedno s nekim božanskim bićima, koja tada k njima silaze; ipak je ovo manje vjerojatno. — Jedan od najznačajnijih običaja na B. i kod Hrvata kao i kod drugih južnih Slavena te još nekih naroda u Evropi jest postavljanje odnosno paljenje badnjaka. U nas ga ima 2 vrste: jedno su badnjaci u obliku grane; ta se donosi do kuće i postavlja uz kuću ili strehu; uzima se najčešće od hrasta ili lijeske i ostaje tu dulje vrijeme, katkada, kao u sjevernoj Bosni, sve do iduće godine; — drugo su badnjaci u obliku panja ili više njih, tako po Bosni, Hercegovini i susjednoj Dalmaciji najčešće po 3, ili kako je u južnoj Dalmaciji i u Crnoj Gori, onoliko njih, koliko je muških članova obitelji. Ti su panjevi najobičnije od hrasta, inače i od masline, česvine pa i drugoga drveta. Veličina badnjaka je po predaji ustaljena. Badnjak se donese kući i postavi vani uz kuću, a onda ga domaćin uveče svečano unese na ognjište i tu zapali. S b. panjem ima nekoliko vrlo značajnih običaja: uza nj se katkada stavlja kruha i vode, ili se posipava žitom, prelijeva vinom ili uljem, ili se na nj stavlja malo od različnih jela. Kako se često s njim postupa kao s nekim živim bićem (upućuju mu se katkada i neke izreke), daje to, s ostalim, povoda tumačenju, da je b. panj svoje vrste zamjenik nekoga živog bića ili neki fetiš. Drugo tumačenje dovodi b. panj u vezu sa suncem: on ima dati onu prijeko potrebnu vatru, svijetlo i toplinu u doba, kad je sunce najslabije, da mu te vatre pomognu, da ojača i prevlada tamu i studen. Treći ga tumače kao bitno srodna t. zv. svibanjskom drvetu, koje se siječe i postavlja 1. svibnja, ali i na neke druge dane u godini, a gdjegdje ga u Evropi upravo i spaljuju (ovdje osobito dolaze u obzir običaji sa siječenjem drva za B. i postavljanjem uz kuću). Tome tumačenju dolazi ususret osobito onaj naš prvi oblik granatoga b. Četvrto tumačenje dovodi b. panj u vezu s glavnom komponentom onih običaja na B., koji se odnose na pokojnike: on bi tu imao biti samo najzgodniji oblik trajne dobre vatre, oko koje će se pokojnici okupiti i grijati te noći. Tu će biti i razlog poštovanju prema njemu, pa i običajima s jelom i pićem uza nj. Paljenje b. panja u Hrvata nije tako staro, da bi sezalo u doba prije seobe na jug; danas se ono već gubi, odnosno izgubilo se u krajevima, gdje nestaje starinskog ognjišta, a uvode se štednjaci, dakle uglavnom na sjeveru i sjeverozapadu, gdje ipak ima često nekih ostataka, redukcija tog običaja. — U nekim krajevima osobito su značajni za taj dan i običaji s domaćim životinjama: blagu se daje bolja hrana, ovcama se u tor iznosi osobita pogača i daje im se jesti, protjeruju se među 2 svijeće (i 2 grebena) i dr. — Osim spomenutih već gatanja i čaranja ima još i drugih različnih, a vezana su napose za B. kao i mnogo vjerovanja, tako na pr. da domaće životinje o ponoći razgovaraju, pa neka vjerovanja o bilju i čovjeku. Pobožnost ukućana na B. značajna je napose kod večere: prije nje u nekim krajevima cijela porodica ustrajno moli mnogo molitava (osobito u Bosni i Hercegovini). Izražava se to i u popijevkama, od kojih su osobito značajne za sjeverne hrvatske krajeve »Narodi(l) nam se kralj nebeski« (v. tamo), a za južne i jadranske »U se(j) vrime godišća« (v. tamo). Po jadranskom području, tu i tamo i drugdje, a i kod gradišćanskih Hrvata obilaze na taj dan, kao i na druge neke dane božičnog doba selom mještani, pjevajući osobite popijevke (→ kolede) i čestitajući blagdane, za što dobivaju dar. Čestitka badnjem danu (kalendarski je svetac Adam i Eva) pa dalje i Božiću uobičajena je kod seljaka upravo na badnje veče, na pr. kod unošenja slame, badnjaka, a ima u svakom kraju neke ustaljene oblike, isto kao i odgovor na čestitku; tako na pr. iz Bosne: »Čestita vam Badnjica i sveto Porođenje Isusovo!« s odgovorom na pr. »Čestita ti i vira i duša!«. U Slavoniji se tada čestita »Adam i Eva«, a izvodila se i igra »A. i E.«.
Običaj davanja darova na B. kod nas je na selu novijeg datuma, po građanskom primjeru. To isto vrijedi i o t. zv. božičnom drvcu (→ Božić).
Značajno je, kako se neki običaji, koji se vrše na B., odnosno Božić, ponavljaju i na neke druge datume ovoga svetačnog dana, osobito na Novu godinu i Sv. tri kralja — rjeđe prije samog B.; tako se na pr. b. panj nastavlja paliti i na Novu godinu, katkada i na Sv. tri kralja — no u tom ima znatnih regionalnih razlika. Tako se ponavljaju i neki oblici i pojedinosti napose seoskih čestitaka. To ponavljanje potječe od poremetnja i mijenjanja datuma Božića i Nove godine u prošlosti (→ Božić).
Običaji našega građanskog B. dijelom su isti kao i ovi seljački i isti im je korijen: paljenje svijeće, neka badnjačka jela, svježe zelenilo, tu i tamo malo slame. Ostali su drukčiji i drugih izvora: kićenje božičnoga drvca, davanje raznovrsnih darova (za oboje → Božić); mnogih običaja u gradu uopće nema, a poznaje ih hrvatsko selo ili ih je u prošlosti svuda poznavalo, tako badnjak panj.
Nešto ostataka sličnih običaja na B. ima i u naših muslimana, na pr. zalaganje lukom kao odbojnim sredstvom protiv vještica, rjeđe i badnjak panj i drugi neki, koji su ostali (po starom kalendaru) iz doba prije prijelaza na islam.
LIT.: → Božić. M. G-i.
Badnjak u crkvenom životu → Božić.