A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Bäcklund, Albert Victor
Svezak: 2
Stranica: 81
BÄCKLUND, Albert Victor, * 1845, † 1922, švedski matematičar i fizičar. Bavio se teoretskom fizikom i diferencijalnom geometrijom, gdje je napose došao do važnih i originalnih rezultata. Osobito treba spomenuti transformaciju površina stalne zakrivljenosti, poznatu pod njegovim imenom, koja se mogla proširiti i na druge geometrijske tvorevine, definirane parcijalnim diferencijalnim jednadžbama (→ difer. jednadžbe).
Potpis: S. Š.