A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: abiogeneza
Svezak: 1
Stranica: 16
Vidi na enciklopedija.hr:
abiogeneza

ABIOGENEZA (grč. a »ne«, bios »život«, genesis »postajanje«), protivno od biogeneze, postajanje od neživoga, spontano rađanje, generatio aequivoca. Ovu staru teoriju (Lukrecije, De natura rerum, 1. V.) o porodu živih bića od neživih tjelesa spojio s Darwinovom naukom Thom. Huxley (1825—1895) i primijenio na čovjeka. Abiogeneza u biologiji → arhigonija.