A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: daltonizam
Svezak: 4
Stranica: 497
Vidi na enciklopedija.hr:
daltonizam

DALTONIZAM (→ Dalton) je oznaka sljepoće za boje (neraspoznavanje boja). Mana je baštinjena ili stečena. Uzroci za stečenu sljepoću: alkohol, nikotin, tabes i t. d. Baštinjena je recesivno vezana na spol (prenosi se od anomalnog muškarca preko zdrave kćeri na unuka. Ahromati su slijepi za sve boje, dihromati za stanoviti par boja (crvenu i zelenu, žutu i modru). Protanopi su slijepi za crvenu, deuteranopi za zelenu, tritanopi za žutu i plavu boju. Trihromati imadu potpunu, a anomalni trihromati oslabljenu sposobnost za raspoznavanje boja. A.-i di-hromati te anomalni trihromati nesposobni su za neka zvanja (željezničari, avijatičari i t. d.) Ahromati i tritanopi su rijetki. Sljepoća za crvenu i zelenu boju kod 4% muškaraca i 0.4% žena.A. B. i A. Š-ć.