A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: čahurica
Svezak: 4
Stranica: 181 - 182

ČAHURICA je najobičnije zapredak ili kokon, zaštitni ovoj, koji od svilenastih niti opredu gusjenice mnogih leptira i u njem se zakukulje. Svilena nit za predenje čahurice izlazi iz žlijezda zajedničkim kanalom iznad donje usne. One su kao predljive žlijezde poznate kod leptira i opnokrilaca. Gusjenice opredu svoje čahurice iz čiste svile; one su vrlo različite: kod dudova svilca čvrsto su i gusto opredene, a posve su slabe i rijetke kod gubara. I mnogi opnokrilci se zakukulje u svilenim čahuricama, na pr. »mravinja jaja« ili t. zv. »gusjeničja jaja«, čahurice najeznica oko uginulih gusjenica, u kojima su ličinke nametnički živjele te su se izvan njih zakukuljile.

No osim čahurice od prave svile iz predljivih žlijezda opredu ih neki kukci i iz svilenaste izlučine izmetnih organa, malpigijevih mješinica, na pr. ličinke nekih kornjaša i pravih mrežokrilaca, tako trčkova, ušenjkara, mravolovca i sl. Oni u čahuricu upredu i vanjske tvari, kao zrnca pijeska, treščice i dr. Ali ima kukaca, koji načine i jednostavnije čahurice, na pr. kornjaš Potosia od svojih izmetina; zlatna mara načini čahuricu od zemlje i drvca, što slijepi pljuvačkom. Konačno je još čahurica t. zv. kukuljica bačvičarka. Ona je nastala od zadnje kože ličinke, iz koje kukuljica nije izišla nego je ostala u njoj, a koža se odigla i otvrdla u bačvastu čahuricu.

Svrha je svih tih čahurica, da zaštite osjetljivu i ukočenu kukuljicu za preobrazbe u savršena kukca, koji se mora opet osloboditi često vrlo čvrste čahurice. Na bačvastoj čahurici muha predviđeni su šavovi, gdje se ona otvori, kad gotova muha nadme posebni mjehur na glavi. I mnogi leptiri raskidaju slabije čahurice tako, da se nadmu. Za otvaranje jačih čahurica neki leptiri ispljuju poseban sok, koji predivo toliko razmekša, da ga lako mogu razvaliti, ili pak imaju na glavi i prednjem prsnom kolutiću načelak od oštrih i čvrstih trnića i zubića, kojima raskidaju predivo. No mnoge gusjenice se već pri opredanju čahurice pobrinu, kako će iz nje izići, kad se preobraze u slabog leptira. One kod glave načine čahuricu mnogo slabiju, da je leptir može lako probiti, ili ostave otvor, kroz koji će izići; ipak ga posebnim nitima i dlačicama dobro osiguraju, da se nitko ne može uvući u čahuricu. Opnokrilci imaju dobre čeljusti i njima progrizu č.

Čahuricama se označuju i različiti čvrsti i tvrdi omoti (ciste), u koje su zavijena trajna stanja mnogih slatkovodnih životinja. Takve čitave životinjice začahurivanjem, encistiranjem, prelaze u latentno stanje. Ta je sposobnost osobito razvijena kod životinja, koje žive u nestalnim lokvicama ili u busenima mahovine. Tu voda presahne, pa bi one bez nje uginule, da se ne začahure. U čvrstoj i nepropusnoj čahurici mogu dobro zaštićene preživjeti najnepovoljnije prilike, mogu se osušiti i smrznuti, da ipak ostanu dugo vremena žive (→ anabioza), te ih vodene ptice, kukci i vjetar raznesu svuda naokolo. Radi toga su takve životinje raširene širom svijeta (kozmopolitske).

Čahurice stvaraju mnogi praživi, osobito naljevnjaci, bičaši i promjenljivci, neke glistice i kolutićavci (Aelosoma i dr.), račići veslonošci (Cyclopidi, Canthocamptidi) pa dugoživci (Tardigradi). Kuglaste čahurice praživa složene su od više uklopljenih ovoja, koji se pri začahurivanju izlučuju na površini njihova tijela; kako se tijelo sve više steže, postaju ti ovoji sve manji. Veslonošci imaju u koži mnogo žlijezda, koje pri začahurivanju izlučuju mnogo sluzi. Ona se skrutne u čvrstu čahuricu, koja omota čitavo tijelo tih račića. Kod glistica i dugoživaca nastane čahurica od odbačene i skrućene kože, u kojoj se zadrže te životinje. Kad čahurice dođu u vodu, životinje se opet prenu iz prividnog mrtvila. Dobro to vidimo na pr. kod naljevnjaka, kad nalijemo vode na listove salate, na trunje sijena i sl.

Čahuricama nazivamo i posebne ovoje nekih životinja, u kojima je spremljeno više jaja. Tako mnogi pauci oko hrpica jaja opredu čahuricu od paučine. Neki crvi kolutićavci načine oko odloženih jaja trećoredni jajni ovoj, koji isto tako nazivamo čahuricom. Mnoge pijavice izlučuju oko jaja sluzavu čahuricu, a i gujavice na odebljalom pasu izlučuju sluz, koja se stisne u čahuricu oko jaja.

U bubregu slažu bubrežne (ili Bowmanove) čahurice (glomeruli) bubrežni okorak.

I kod zrakaša (Radiolaria) u protoplazmatskom tijelu ima središnja čahurica, koja dijeli unutrašnju čahuričnu protoplazmu od izvanje vančahurične.N. F-k.