A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: bitovnit
Svezak: 2
Stranica: 601
Vidi na enciklopedija.hr:
bitovnit
BITOVNIT (bytownit), mineral iz odjela glinenaca. Pripada bazičnom nizu plagioklasa. Važan je mineral kao sastavak eruptivnih bazičnih i neutralnih stijena, naročito gabra, bazalta, andezita, porfirita, dijabaza i t. d. Nazvan je po nalazištu kod Bytowna u Kanadi.
Potpis: F. T.