A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: basma
Svezak: 2
Stranica: 269
Vidi na enciklopedija.hr:
basma
BASMA, čarobna formula, molitvica za magično liječenje bolesti i odbijanje zla. Primjer: »Tako ti nebeske visine, morske dubine, nebeskih zvijezda... odstupi, bolesti, od ove dobre duše i pobjegni u dubinske dubine, u visinske visine... u pustinje, gdje kokot ne pjeva, a sunčana zraka ne sijeva« i t. d. Ili: »Zaklinjem svim kolicim kripostima jakoga i visokoga, strašnoga, čudnovatoga, neumrloga i velikoga Boga i svim njegovim strašnim imeni: hagios, o theos, athanatos, soter, sabaot, Adonai, Emanuel, Eloim, homousion, Jehova, Tetragramaton« i t. d.
LIT.: Handwört. des deut. Aberglaubens, s. v. Besprechen.
Potpis: M. S.