A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: apotropej
Svezak: 1
Stranica: 525
Vidi na enciklopedija.hr:
apotropej
APOTROPEJ (grč. apotropaion »ono, što brani, odbija zlo ili nesreću«) u etnologiji (odnosno folkloristici) različna sredstva za odbijanje uroka, zla oka, učinka zlonamjernih (demonskih) sila i sl. Ponajviše su to oštri predmeti (nož, sjekira, kakav šiljak i t. d.), žestoki (paprika, luk i sl.), vrlo žive boje (osobito predmeti crvene boje, kao crvena paprika, crveni nakiti, šarena pera i sl.), neobična oblika ili vanjštine (na pr. konjska lubanja, žlica od tisova drveta, pužić, kauri, Cypraea moneta i slič.); apotropeji mogu biti i predmeti, koji su po vjerovanju od neke moćne tvari (na pr. od ljeskovine, tisovine, željeza), zatim velika ili neobična buka (pucanje bičem, iz pušaka ili pištolja, vika, trubljenje u trube, na pr. od drvene kore, zvonjava zvona ili sl., pa napokon izgovaranje određenih riječi ili fraza (na pr. »mašala!« ili »ne budi mu uroka!«). Stalni apotropeji mogu biti i amajlije, amuleti (→ amulet).
Potpis: M. G-i.