A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Abdul-Kadir el-Gilani
Svezak: 1
Stranica: 9

ABDUL-KADIR EL-GILÂNI (Muhjidin Ebu Muhamed Abdul-Kadir b. Ebu Salih), veliki islamski mistik i osnivač derviškoga reda kadirija ili kaderija (v.). Lozu vuče od četvrtog kalifa Alije. Rodio se u Kilanu u Perziji 1098. Nauke je svršio u Bagdadu, gdje je kasnije djelovao kao propovjednik. Pripadao je nanbelijskoj pravnoj školi (v.). Stekavši velik glas povukao se u pobožni život i tada stupio u red derviša kod Šejh Ahmed ed Debbasa. Kasnije je predavao u medresi Ebu Sa’dovoj i napisao priličan broj djela vjerskog i specijalno mističkog sadržaja. Oko njega se okupio velik broj učenika. To su bili prvi članovi kadirijskog derviškog reda, koji je i danas raširen po islamskom svijetu. U Sarajevu i danas postoji kadirijska tekija (derviški samostan). Umro je u Bagdadu, gdje mu je podignut posebni mauzolej, koji se i danas posjećuje.

Potpis: M. H.