A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Abdulhak, Hamid
Svezak: 1
Stranica: 8
Vidi na enciklopedija.hr:
Abdülhak, Hamit
ABDULHAK, Hamid, * 1852, moderni turski pjesnik i državnik. Otac mu, poznati historičar Hajrullah Efendi, bio je turski poslanik u Teheranu, a djed mu Abdulhak, tjelesni liječnik sultana Mahmuda i Abdulmedžida, utemeljio je medicinski fakultet u Carigradu. Abdulhak je odgojen u Carigradu i Parizu. Činovničku je karijeru započeo kao tajnik turskog poslanstva u Teheranu, zatim je službovao u Carigradu, Parizu, Grčkoj, Rusiji, Bombayu, Haagu i završio kao prvi savjetnik turskoga poslanstva u Londonu.
Osnivač je osmanlijske Moderne i prvi turski pjesnik, koji se ugledao na zapadne pjesnike. Epohalno značenje ima njegova pjesma Sahra (Zemlja), kojom je oslobodio tursku poeziju perzijskog utjecaja i postavio je na samostalne temelje. Naročite su njegove zasluge za stvaranje turske drame po evropskom uzoru. Napisao je 18 dramskih i lirskih djela, među kojima se ističu Madžerai išk (Ljubavna sudbina), Makber (Groblje), Tarik. Najznatniji je njegov učenik Ekrembey. Njegove lirske pjesme prevodio je na hrvatski Musa Ćazim Ćatić, a dramu Tarik Salihbeg Bakamović.
LIT.: P. Horn, Geschichte der Türkischen Moderne, str. 34; Gibb, A history of ottoman poetry, I., 133—135.
Potpis: H. Š.