A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: cantharidae
Svezak: 3
Stranica: 599
CANTHARIDAE, kukci, kornjaši, mekokrilci, po starijoj oznaci su prištilci (Meloidae, Vesicantia), kao na pr. babak, kokica. Prištilci su kornjaši živahnih boja i gipkog pokrilja, a ličinke se razvijaju zamršenijom preobrazbom (hipermetamorfoza). U krvi sadržavaju otrov kantaridin, da ih zaštiti od progonitelja, a taj se upotrebljava za priređivanje navlačnoga melema (vesikancija), jer nadražuje kožu; na tom mjestu uzrokuje drugačiji krvotok i ublažuje upalu.
Danas se u nauci naziv Cantharidae upotrebljava za neke druge kukce, kornjaše mekokošce (Malacodermata), kao što su šoštari (Cantharis ili Telephorus), krijesnice (Lampyris) i dr. K. B.