A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: canoe
Svezak: 3
Stranica: 597
CANOE (kanu, kanoa), čamac sjevernoameričkih Indijanaca, načinjen od izdubena debla ili od kore, prevučen kožom.
Potpis: A. P.