A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Canevari, Demetrio
Svezak: 3
Stranica: 593
CANEVARI, Demetrio, * Rim 9. III. 1559, † Rim 22. IX. 1625, genoveški liječnik i bibliofil. Filozofiju je učio u Rimu, a medicinu i prirodne nauke u Paviji. Od 1584 bio je liječnik u Rimu, gdje je bio pod okriljem različitih kardinala i napokon pape Urbana VII.
Pod C-jevim imenom poznati su naročito uvezi knjiga s medaljonom na sredini. Na medaljonu je prikazan Apolon stojeći na bigi (v.), u koju su upregnuta dva konja.
BIBL.: De rerum naturalium ortu atque interitu, Genova 1583; De ligno sancto, Rim 1602; Morborum omnium qui corpus humanum affligunt methodus, Mleci 1605.