A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Canea
Svezak: 3
Stranica: 593
CANEA (Χανιά), 1. grad na zapadnom dijelu Krete u prostranom istoimenom zalivu, a na korijenu poluotoka Akrotiri. Ima 32.239 stan. (1928), živahna je luka.
2. Grčki nomos (upravna oblast) na zapadnom dijelu Krete, ima 2.399 km2 sa 112.019 stan.
Potpis: Z. D-i.