A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Canberra
Svezak: 3
Stranica: 593
Vidi na enciklopedija.hr:
Canberra
CANBERRA, glavni grad Commonwealtha Australskoga od 9. VII. 1900; »mora biti na teritoriju New South Walesa, ne preko sto milja daleko od Sydneya, a mora imati ne manje od deset kvadratnih milja«. Temeljni su kamen položili 12. III. 1920. Ima 7325 stan. (1933). Okolina je lijepa između dva jezera. Visina je 600 m, leži na 35° 15' j. š. Grad okružuje sedam perivoja, a u jednom se dižu administrativne palače i parlamenat.
Potpis: M. Š.