A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Canal du Midi
Svezak: 3
Stranica: 592
Vidi na enciklopedija.hr:
Canal du Midi
CANAL DU MIDI, plovni kanal, koji spaja lagun Etange de Thau kod luke Cette na Sredozemnom moru sa rijekom Garonneom kod grada Toulouse. Kanal je dug 240 km, širok na površini 20, a na dnu 10 m i dubok 2 m. Penje se do visine od 190 m. Plovidba je bez većeg značaja i spora, jer kanal ima male razmjere i zbog znatne visine velik broj brana (oko 100); najviše se prevozi vino. Postoje osnove i namjera, da se kanal preuredi za suvremene potrebe, tako da bi njim mogli ploviti i morski brodovi.