A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Canal
Svezak: 3
Stranica: 592
CANAL, mletačka plemićka porodica, iz koje su potekli mnogi vojskovođe i diplomati 11.—16. st. Osobito su se istaknuli:
1. Marco di Lorenzo, koji je 1277 ugušio bunu istarskog grada Kopra (Capodistria).
2. Guido di Nicolò († 1314), prozvan Veliki. G. 1310 sudjeluje pri ugušivanju urote Tiepola Bajamontea, rođaka knezova Bribirskih, koji se poslije svoga neuspjeha sklonio u Hrvatsku. Za ustanka Zadrana bio je 1312 kapetan mletačkoga brodovlja.
3. Pietro di Giovanni, kapetan u borbi s veronskim Scaligerima 1334 i podestà u više gradova mletačke terraferme. Kad su Mlečani odlučili kazniti Zadrane radi njihovih veza s hrvatsko-ugarskim kraljem Ludovikom I., imenovan je 1345 zapovjednikom brodovlja. On započne 13. VIII. s napadajem i podloži otok Pag neposrednoj vlasti mletačke općine. Njegov zahtjev, da razvale zidine grada, a utvrde predaju mletačkoj općini, potakne Zadrane na otvoren ustanak; 16. VIII. zamole oni Ludovikovu pomoć. Kod pokušaja, da 6. IX. slomi željezni lanac, kojim su zatvorili luku, Pietro je bio poražen.
4. Nicolo di Giacomo, poslanik, koji je zbog pregovora o ratu s Turcima sudjelovao 1454 i na njemačkom saboru. Kao general prepustio je Turcima 1470 otok Negroponte (Eubeju), pa je zbog toga zatočen do smrti u Portogruaro.
5. Girolamo di Bernardino († Zakint 1535) sudjeluje u borbama protiv cambraiske lige (1508). G. 1533 pobjeđuje Turke u pomorskoj bitki između Krete i Peloponeza.
6. Pietro, * Mleci 13. IV. 1807, † Crespano 15. X. 1883, latinist, književni povjesničar i muzikolog, iz iste porodice; profesor lat. jezika i književnosti na sveučilištu u Padovi od 1853—77. Surađivao je na izdanjima rimskih klasika (Mleci 1836 i d.) i sabrao mnoštvo starih glazbenih djela, koja je 1927 otkupila država; danas je ta zbirka u mletačkoj Marciani. Od njegovih su muzikoloških djela značajna: Della musica a Venezia (1847) i Della musica in Mantova (1881), a nadopunio je i Fétisovu Biographie universelle des musiciens.