A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Camuccini, Vincenzo
Svezak: 3
Stranica: 591 - 592
Vidi na enciklopedija.hr:
Camuccini, Vincenzo
CAMUCCINI, Vincenzo, * 21. II. 1771, † Rim 2. IX. 1844, talijanski slikar. Na njegov razvoj utječu najprije P. Batoni i A. Canova. Na temelju svog produbljenog proučavanja antikne i renesansne umjetnosti, pa i slikarstva ranog seicenta, obrazuje on svoj »neoklasični« stil, koji u stvari nije drugo nego akademijski eklekticizam. Znatnije su njegove slike: Rinvenimento di Paride, 1790 (Rim, Galerija Borghese), Morte di Cesare, 1793—1807 (Muzej u Capodimontu kraj Napulja) i Morte di Virginia, 1793—1804 (Rim, Montecitorio).
LIT.: C. Falconieri, Vita di V. C., Rim 1875; U. Ojetti, La pittura italiana dell’Ottocento, Milan 1929.
Potpis: A. Sch.