A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Campra, André
Svezak: 3
Stranica: 591
Vidi na enciklopedija.hr:
Campra, André
CAMPRA, André, * Aix (Provence) 1660, † Versailles 1744, francuski operni skladatelj. Bio je kao svećenik crkveni kapelnik u Toulonu, Arlesu i Toulousi, a od 1694 u crkvi Notre Dame u Parizu. Prve je opere izdao anonimno ili pod imenom brata Josipa (C. cadet), koji je bio violinist u opernom orkestru. Od 1722 bio dvorski kapelnik. Skladao je velik broj opera, na pr. Tancrède, Iphigénie en Tauride, Télémaque, Hippodamie, Idoménée i dr.; više divertissementa i manjih opera za dvorske svečanosti u Versaillesu, 3 knjige kantata, 5 knjiga moteta i 1 misu.
LIT.: L. de la Laurencie, Notes sur la jeunesse d’ A. C. (Sammelbände der Internat. Musikgesellschaft X., 2., 1909).
Potpis: B. Š.