A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: campos
Svezak: 3
Stranica: 591
CAMPOS (sing. Campo), 1. travnici po unutrašnjosti Brazila, po kojima raste trava visoka i metar, približuju se tipu suptropskih Pampa, a u kišno se doba pokriju svježim zelenilom i bogatim cvjetnim sagom. 2. Grad u plosnatom poušću rijeke Parahybe, koja utječe u Atlantski ocean, a na podanku pošumljenih bregova u državi Rio de Janeiro; 175.850 stan. (1920). Glavno je tržište za kavu, a središte je gajenja sladorne trstike u vrlo rodnom kraju. Kroz Campos izvozi se mnogo palisandera i ostaloga brazilskoga drva.
Potpis: A. G.