A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Campeggi, Camillo
Svezak: 3
Stranica: 590
CAMPEGGI, Camillo, * Pavia, † 1569, talijanski dominikanac, teolog i biskup u Nepiju i Sutriju. Sudjelovao je na tridentskom saboru, kamo ga je poslao Pijo IV. Protiv našega Flacija Ilirika napisao je De auctoritate et potestate Romani pontificis (Mleci 1555) i De auctoritate sacrorum conciliorum (Mleci 1569). Pobijao je Flaciusa historijskom metodom, kojom se i on služio.
LIT.: Lauchert, Die italienischen litterarischen Gegner Luthers, Freiburg i. Br. 1912.
Potpis: H. B.