A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Campbellov sistem
Svezak: 3
Stranica: 589
CAMPBELLOV SISTEM mehaničke obrade tla. U sušnim je krajevima nedostatak vlage u tlu glavni razlog slaboga razvitka i niskih priroda gajenih biljaka; zato sve kulturne mjere, koje se poduzimlju na tlima sušnih područja, idu prvenstveno za tim, da osiguraju usjevima dovoljno vlage tokom vegetacijskog razdoblja. Gubitci vlage isparivanjem ovdje su vanredno veliki i ne mogu se spriječiti, ali se dadu znatno ograničiti razumnom obradbom tla, poglavito sustavom obradbe, koji je izgradio Campbell za sušna područja Sjev. Amerike.
Campbellov sistem obrade sastoji se u vrlo čestom prorahljivanju mekote, čime se 1. sprečava kapilarni uspon vode sve do površine tla, a time i ishlapljivanje, i 2. omogućava kišnici, da brzo prodre u tlo i oteče u dublje slojeve. Na taj se način čuva i vlaga samoga tla i oborinska voda. Campbellov način obradbe uglavnom je ovakav: Koncem lipnja ili početkom srpnja tlo se poore. Da bi se uspostavila kapilarna veza između dubljih slojeva i zone sjemena, tlo se nakon oranja povalja posebnim valjkom »packerom« za zdravicu, koji zbija tlo do velike dubljine, ali samu površinu tla ostavlja i dalje dovoljno rahlom. Sjetva se vrši s pomoću sijačica s koloturima, koji tlo u brazdici zbiju tako, da sjeme padne na zbijeno tlo ispod rahloga gornjega sloja. Čim žitarice razviju 3—4 lista, tlo se brana, a u toku kasnijega razvoja rahli okopavanjem. Na taj se način znatno ograničuju gubitci vlage tla isparivanjem i osigurava opskrba korijenova sistema biljaka potrebnom vodom. Taj sustav obradbe može se s uspjehom primijeniti u suhim klimskim područjima, a u suhim godinama i u vlažnim krajevima.
Potpis: M. G.