A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Campani, Niccolò
Svezak: 3
Stranica: 588 - 589
CAMPANI, Niccolò, nazvan Lo Strascino, * Siena 1478, † Rim 1523, talijanski književnik, autor pučkih komedija, koje je i sam glumio s drugim diletantima. Nadimak mu je po imenu popularnog glavnog lica u njegovoj prvoj komediji Strascino (1511). Dao je još dvije pučke komedije u stihovima: Magrino (1516) i Coltellino (1520), u kojima živahno i realistički daje seljačke karaktere, često u satiričkom duhu.
BIBL.: Le Rime di N. C. detto lo Strascino da Siena, Siena 1878. LIT.: C. Mazzi, La Congrega dei Rozzi di Siena nel sec. XVI., knj. I—II, Firenca 1882; I. Sanesi, La Commedia, I., Milan 1911.
Potpis: M. D-ić.