A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Campagna, Gerolamo
Svezak: 3
Stranica: 588
CAMPAGNA, Gerolamo, * Verona između 1549 i 1550, živio je još 1625 u Mlecima, talijanski kipar i arhitekt. Učitelj mu je bio Danese Cattaneo u Veroni, s kojim je pošao u Mletke i Padovu. Prvo mu je djelo (1572) veliki kip dužda Leonarda Loredana (Mleci, crkva S. Giovanni i Paolo) na grobnom spomeniku, što ga je bio zasnovao Cattaneo. Najznatnija se njegova djela, mramorna i brončana, nalaze u mletačkim crkvama S. Giorgio Maggiore, S. Lorenzo, Redentore, S. Giacometto di Rialto i S. Salvatore. C. je posljednji predstavnik škole Sansovinove.
LIT.: P. Paoletti u Thieme-Beckerovu ALBK, V., Leipzig 1911; L. Planiscig, Venezianische Bildhauer der Renaissance, Beč 1921.
Potpis: A. Sch.