A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: camerlengo
Svezak: 3
Stranica: 586
CAMERLENGO, 1. vrhovni upravitelj riznice u talijanskim kneževinama i gradskim općinama, koji je upravljao dohodcima i sudio u pitanjima poreza; 2. od 11. st. upravitelj papinske blagajne (camerarius domini papae), kojega od 15. st. imenuje papa za člana kardinalskoga zbora; 3. upravitelj blagajne i dohodaka i u onim primorskim gradskim općinama, koje su potpadale pod Veneciju; 4. C. u Trogiru → Trogir.