A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: camerarius
Svezak: 3
Stranica: 586
CAMERARIUS (lat.), komornik, upravitelj komore; čuvar blaga francuskih kraljeva, upravitelj papinske riznice; uopće oznaka za čovjeka, koji upravlja velikim blagom ili imutkom. U Hrvatskoj, odnosno u Slavoniji, stajao je u 13. i 14. st. na čelu kovnici kao njezin upravitelj: c. ducis. Kao najstariji poznati upravitelj herceške kovnice spominje se za hercega Andrije (1196—1204) Venceslaus, c. ducis. Za hercega Bele (1220—1226) upravljao je kovnicom »vayvoda camerarius«, a za hercega Bele mlađega (1260—1269) Moys, summus c. Belae ducis. U Bosni je c. bio dvorski činovnik, koji je čuvao kraljevo blago, utjerivao prihode, vodio račune i upravljao kovnicom; za Tvrtka II. (1421—1443) spominje se kao komornik knez Restoje.
LIT.: Ć. Truhelka, Slav. banovci, I.; I. Rengjeo, Početak kovanja slav. banovaca, Sarajevo 1939.
Potpis: I. R-o.