A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: camera
Svezak: 3
Stranica: 585
CAMERA (lat.), soba, komora, naročito u sred. vijeku prostorija, u kojoj se čuvalo blago kojega vladara ili velikaša, zatim vrhovna financijska vlast u zemlji i napokon institucija, koja se brinula, da imade u zemlji dovoljno kovanog novca za trgovinu i promet, t. j. kovnica. Komora ili kovnica u sredovječnoj Slavoniji, kada je na upravi kraljevine bio herceg (dux), zvala se c. ducalis, a kada je bio ban, c. banalis; u dokumentima se spominje i pod nazivom: camera de Puchruch (kovnica u Pakracu), c. de ultra Dravam. U Bosni se spominje kraljevska komora prvi put u povelji Tvrtka I. 1378.
LIT.: Ć. Truhelka, Slav. banovci, s. 8.
Potpis: I. R-o.