A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Cambridgeska škola
Svezak: 3
Stranica: 585
CAMBRIDGESKA ŠKOLA. Pod tim se imenom razumijevaju engleski mislioci u 18 st., koji se pod utjecajem platonskih i novoplatonskih misli, pa i mističkih tendencija renesanse, protive prirodoznanstvenom racionalizmu, što napose u Hobbesa prelazi u materijalizam i naturalizam; nasuprot isključivo mehanističkom naziranju, koje zastupa i Descartes, upozoravaju oni na svrhovitost u svijetu i uzimaju je kao dokaz za bitak Boga. Najznatniji predstavnik ove škole je Ralf Cudworth (1617—1688) i njegov drug Henry More (1614—1687). Utjecaji te škole idu sve do Newtona i njegova pristaše S. Clarkea (v.); njoj se pridružuje i Samuel Parker (1640—1688), koji je prvi upotrijebio izraz »fiziko-teleološki« za dokaz, koji bitak Boga osniva na svrhovitosti stvari u svijetu.
Potpis: A. B-a.