A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Camargue
Svezak: 3
Stranica: 582
Vidi na enciklopedija.hr:
Camargue
CAMARGUE, otok (750 km2), koji čini glavni dio delte rijeke Rhône. S I mu je Rhôna, a sa Z Mala Rhôna. C. je kraj niskog zemljišta i prostranih laguna, među kojima je najveća Etange du Valcarés. Ovo močvarno zemljište stalnim se nanosima Rhône širi prema moru. Morska struja goni riječni mulj i pijesak prema Z, stvara pješčane otočiće i poluotočiće, koji se s vremenom spoje u obalni prud i prave lagune. U sjevernom su dijelu melioracijom i krčenjem močvarnih šuma dobivene površine obradive zemlje, na kojoj se gaji žito, loza, riža i dr. C. je uglavnom močvarna pustopoljina, najvećim dijelom obrasla šikarjem močvarne vegetacije i livadama, po kojima slobodno pasu konji i bivoli. Bivoli se love za toreadorske borbe. U lagunama južnog dijela uređene su velike solane, a oko njih niče kemijski veleobrt. U ovom su dijelu i glavna mjesta Le Salin de Giraud u istočnom i čuveno proštenište Saintes-Maries-de-la-Mer u zapadnom dijelu.
Potpis: J. R-ć.