A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Calumet
Svezak: 3
Stranica: 581 - 582
CALUMET, 1. rječica, koja prije utoka u jezero Michigan stvara jezerce istoga imena i dio luke grada Chicaga; 2. grad u saveznoj državi Michigan, na poluotoku Keweenawu Gornjega jezera, s bogatim rudnicima bakra. Calumet znači »lula mira«, koju su Indijanci pušili kod pregovora zajedno s pregovarateljima, a nudili su je i gostima. Ime potječe od lat. calamus »trska«, jer su Indijanci od trske pravili lule za pušenje. N. Ž.
U C-u je staro hrvatsko naselje, jedno od prvih u veleobrtnim krajevima USA. G. 1830 stigao je ovamo slovenski misionar Baraga i krstio Indijance. Za njim dođoše slovenski svećenici nastavljajući misionarski rad i sudjelujući kod osnivanja prvih naših naselja u krajevima uz Gornje jezero, gdje su bakrom najbogatiji rudnici svijeta.
Prvi Hrvati, koji se nastaniše kod rudnika već sedamdesetih godina prošloga stoljeća, potječu iz Gorskoga Kotara i Hrv. primorja. Naselje je osnovano deset godina kasnije. U C. (s okolnim mjestima Ahmeek, Cooper City, Dodgeville, South Range i Painesdalle) ima oko 30.000 Hrvata. U svakom od tih mjesta imadu naši zemljaci svoje trgovine i društva, a izlazio je ondje i list »Hrvatska« (1895—1934), koji je uređivao Matija Šojat iz Hrv. primorja.
G. 1882 osnovano je »Slovensko dobrotvorno i potporno društvo sv. Josip«, član Slovensko-hrvatske zveze, koja se fuzionirala 1940 s Hrvatskom bratskom zajednicom. G. 1892 osnovano je »Hrvatsko dobrotvorno i potporno društvo Sv. Ivan«, član istoga saveza. U C. je više prosvjetnih društava naših iseljenika. Hrvatska bratska zajednica ima u tom području nekoliko svojih ogranaka.
Hrvati su 1902 sagradili crkvu, koju sada vodi F. Cupka, šesnaesti župnik po redu. Naši stari iseljenici u Calumetu i njegovoj okolici smatrani su i među Amerikancima i među stranim naseobinama radišnim, uglednim i naprednim ljudima. M. B.