A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: caloplaca
Svezak: 3
Stranica: 580 - 581
CALOPLACA, lišajski rod, obuhvaća preko stotinu vrsta, koje rastu tijesno prilegle uz koru, drvo, stijene i mahove po čitavoj zemlji. Steljka im je razvijena poput kore, koja može biti više ili manje zrnata, ljuskava ili čak i krpasta. Najčešće su žute boje te nose na površini steljke brojna sitna plodišta u obliku zdjelice (apoteciji). Vrste su ovog roda u velikom broju raširene i kod nas, napose na vapnenim stijenama našeg krškog područja, gdje se već izdaleka ističu svojom poput naranče ili žumanjca žutom bojom. Najčešće su: Caloplaca murorum (Hffm.) Th. Fr., C. callopisma (Ach.) Th. Fr., C. elegans (Link.) Th. Fr., C. aurantiaca (Lghtf.) Th. Fr. i dr.
Potpis: F. K-n.